Informations med anledning av Coronaviruset

*Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Uppdaterades senast 16 nov 2020.

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi (2020-03-11). Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi förstår att detta kan skapa oro och vill därför dela med oss av bra länkar för information och dela med oss av vad vi på KFUM Sverige gör i denna situation. 

KFUM Sverige följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Vi uppmanar alla KFUM-föreningar att också göra det. 

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor m.m. 

På krisinformation.se finns samlad information från flera myndigheter. Där finns även råd om hur en kan prata med barn om detta.

Rekommendation från KFUM Sverige

Efter som att vi inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det råd som vi kan ge till KFUM-föreningar i dagsläget är att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. 

Vi följer utvecklingen av situationen via följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

UD avråder
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

Källkritik

I extraordinära situationer som denna är det extra viktigt att tillämpa källkritik. Var uppmärksam på vem som är avsändare till informationen du tar del av, i vilket syfte den publiceras, om det finns källhänvisning eller inte, om informationen är aktuell och om det finns flera pålitliga källor som säger samma sak.

Fler bra länkar

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd om bl.a. allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, råd till verksamheter m.m.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Pressträff med Stefan Löfven (16/11)

Pressträff torsdag 16 november med statsminister Stefan Löfven mfl. Med besked om ytterligare restriktioner och allmänna råd. Se pressträff för mer information.

Skärpta regionala råd

Många undrar vilka begränsningar som gäller idrott och träning. I de flesta regioner har skärpta råd införts. Här kan du läsa vad som gäller sådana aktiviteter där du befinner dig.

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regionala-rad-och-restriktioner?fbclid=IwAR0W5_kUb_6hyqfFnPHod2_DgsDCrxh8rgbsW6HcLDWmdmXhbX-M0MtCFwE

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen (10/9)

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringen-satsar-pa-barn–och-ungdomsorganisationer-i-krisen/

Rekommendationer ang. körverksamhet (FHM 13/8)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/?fbclid=IwAR1jmY5YerJwK3JHnj-iFW29al-Umv9CG5rFANGgATw8G_qu8qIzoGBHbcc

Rekommendationer ang. lägerverksamhet (FHM pressträff 18/5)

Lägerverksamhet för barn och unga kan genomföras i sommar så länge den hålls lokalt, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff 18/5. Pressträffen hittar ni på youtube. (ca 4:48 in i klippet)

(Uppdatering 4/6: Från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i Sverige meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff).

Text från Folkhälsomyndigheten (19/5) om att anordna lägerverksamhet:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

För fler råd se vår FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter. Mer information hittar du även på vår sida om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

Texten i sin helhet hittar du här.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Information från Folkhälsomyndigheten till arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ändringar av UDs avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Håll dig uppdaterad här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a–andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Förskjutet årsmöte eller årsmöte digitalt?

Hur ska en som förening göra med sitt årsmöte? Kanske har kallelse redan gått ut men det känns osäkert om mötet går att genomföra p.g.a smittorisk? Eller har ett beslut tagits om att skjuta fram mötet, men enligt stadgar ska mötet genomföras innan ett visst datum? Efter som det finns många frågor och dilemman på tema årsmöte så har vi skapat en sida speciellt för det. Du hittar den här!

Samlad information till civilsamhället

MUCF har skapat en sida med samlad information om t.ex. hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset?fbclid=IwAR2KGOn742IOCybVE3oNm0fJPnDOpAy8mhUggLkZQzan85ftSh_EnEKgUIk

För företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Information för barn om Coronaviruset

Efter som det i första hand är verksamhet för barn- och unga som vi i KFUM bedriver så har vi samlat tips på sidor med information som är riktat till barn. Följt av tips till vuxna att tänka på när en pratar med barn om detta.

Folkhälsomyndighetens sida för barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

Informationsmaterial till barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/

Jämställdhetsministern håller pressträff för barn (20 april)

Den 20 april hade jämställdhetsministern pressträff för barn om det nya coronaviruset. Ytterligare en pressträff för barn kommer hållas ons 13 maj: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/jamstalldhetsministern-och-utbildningsministern-haller-presstraff-for-barn-om-det-nya-coronaviruset/?fbclid=IwAR2oWDLDVRMmZKl_-x0GrAi2BZqi9zPHTSAFRcb-69AkCodf9qlZnotKFRg

BRIS (Barnens rätt i Samhället) har gjort en sidan med tips till barn som känner sig oroliga. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

Lilla aktuellt har ett flertal filmklipp för barn som handlar om Coronaviruset. https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/

Barnens pressträff (19/3) Statsminister Stefan Löfven svara på barns frågor om Coronaviruset. https://www.svtplay.se/video/26081576/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-forklarar-sasong-1-era-fragor-till-statsministern?start=auto

Flera kommuner har stödinsatser för barn och unga under 18år. Sök på din kommuns hemsida för att få lokal information. Här är ett exempel från stöd till barn från Nacka kommun: ”Just nu pratar alla om coronaviruset och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma?” Läs mer här: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/ar-du-under-18-och-behover-nagon-att-prata-med/?fbclid=IwAR2ZHK5zGDd64erW1vDcj8xQiKM4mN-p5eGIiKV7li7_R9Gqf-l3GPRRIaA

Filmer för unga om källkritik

UR har t.ex. filmer om källkritik i en serie som heter Orka plugga:

Tips till vuxna hur en kan prata med barn om Coronaviruset

Det finns också många sidor med tips till vuxna om hur en kan prata om rådande situation med barn. Här är några av dem: 

1177 har sammanställt tips i både punkter och film. 
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/om-coronaviruset/hur-pratar-du-med-ditt-barn-om-nya-coronaviruset/  

Krisinformation.se har publicerat en artikel om hur en kan prata med barn om Coronaviruset. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

Extrainsatt statsbidrag möjliggjorde KFUM-sommarläger för över tvåtusen barn

Tack vare ett extrainsatt statsbidrag till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer, kunde KFUM Uppsalas lägergård Alnäs erbjuda trygga sommarlovsläger under nio veckor för mer än tvåtusen barn trots begränsade förutsättningar med anledning av coronaviruset.

Med anledning av utbrottet av covid-19 fick Socialstyrelsen i uppdrag av Regeringen att under 2020 fördela medel till organisationer som arbetar bland annat med barn i utsatta situationer. Flera föreningar inom KFUM rörelsen kunde ta del av detta stöd, inte minst KFUM Uppsalas friluftsgård Alnäs, som under sommaren bedriver ett av Sveriges största dagläger för barn och unga.

För att kunna genomföra sin efterlängtade sommarverksamhet med minskad risk för smittspridning, tog Alnäs till flera kreativa lösningar, såsom att bygga en ny utomhus matstation, installera extra utomhus handfat för handtvätt och upprätta en ny parkering för hämtning och lämning av lägerdeltagare. Allt som allt kunde drygt 2 350 barn delta på det efterlängtade sommarlägret och skapa minnen för livet.

Så här beskriver Alnäs enhetschef Cecilia Olsson de olika lösningarna som gården genomförde i somras:

Byggde en ny utomhus matstation 

”Ett ’vanligt’ år äter alla lägerdeltagare i Alnäs matsal. Det blir köer och ganska stressigt. Tack vare samarbete med Alnäs granne föreningen Kultur vid Ekoln skapade vi en extra plats för lunchen där hälften av våra läger åt. Barnen fick sitta på picknickfiltar och på trädgårdsmöbler och äta sin lunch. Både barn och ledare tyckte att Matstation Ekoln var bästa stället för lunchen och det kommer vi att försöka ha kvar även framöver. När barnen ätit färdigt passade de ibland på att lägga sig ner på filten och ta det lugnt. Denna lösning krävde inköp av muggar, bestick, hinkar och vattendunkar samt så klart extra personal och transporter av mat och disk.”

Installerade extra utomhus handfat för handtvätt

”Vi fick låna 3 rostfria tvättställ från O-ringen AB (som skulle använts för en stor orienteringstävling i Uppsala i juli månad men som blev inställd). Tvättställen placerades ut på området för att barnen enkelt skulle kunna tvätta händerna och fylla på vattenflaskan. Pengarna från Socialstyrelsen användes till rörmokeri och installation av tvättställen samt till inköp av massor av tvål. Denna lösning kommer vi att behålla även nästa år för det avlastade våra toaletter och gjorde handtvätten enkel och smidig.”

Upprättade en ny parkering för hämtning och lämning av barn

”För att minska trängseln nere vid lägergården bestämde vi oss för att skapa en ny plats för föräldrar som skjutsar sina barn till/från Alnäs. Vi bemannade parkeringen med extra personal och snitslade en stig, drygt 500 meter, genom skogen som barn och föräldrar fick gå. Den nya parkeringen uppskattades av både barn, föräldrar och ledare och framförallt blev det mycket lugnare och tryggare trafiksituation nere vid Alnäs för barn som cyklade eller kom med våra bussar. Vi kommer garanterat att behålla parkering Graneberg för framtiden!”

Utbildningshelg för ledare

I samband med en utbildningshelg för alla ledare i maj månad hjälptes vi åt att identifiera risker och att ta fram förslag på lösningar för att kunna genomföra våra läger på ett smittsäkert sätt. Att boka tid för varje läger i glasskiosken och omklädningsrummen var förslag som fördes fram av ledare. Och den viktigaste faktorn under sommaren var just våra ledares ansvarskänsla för att bidra till säkra läger. Vi gjorde sommaren 2020 tillsammans och jag är otroligt imponerad och tacksam över våra ledares engagemang.

Att ställa om snarare än att inte ställa in sommarlägret var en självklarhet för KFUM Alnäs, men det hade inte varit möjligt utan extra resurser, en god del kreativitet och ett par viktiga samarbeten med lokala partners. Som gården Alnäs skriver på sin hemsida, ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!”

KFORUM 2020 framflyttat till 2021

KFORUM 2020 var planerat att äga rum hos KFUM Jönköping i Ungdomens Hus. Nu har vi p.g.a. rådande situation med Covid-19 valt att flytta fram KFORUM till mars 2021 för att förhoppningsvis kunna genomföra det som en fysisk träff som vanligt, då vi vet hur viktigt det är att ses ”live”. Mer information kommer i mitten av januari. Vi följer löpande information och uppdateringar från Folkhälsomyndigheten och hoppas innerligt att det blir möjligt att genomföra KFORUM i mars. Vi längtar så efter att ses IRL! 

Week without violence 2020

YWCAs runt om i världen deltar varje år under en vecka i kampanjen Week Without Violence – en vecka av samhällsevenemang som främjar olika tillvägagångssätt för att skapa en värld fri från våld. Därför vill vi under denna vecka uppmärksamma vårt gemensamma projekt med YWCA Palestina som ett exempel på hur KFUM arbetar med dessa viktiga frågor.

Strengtheing Young Women to be Change Agents in the Palestine Society

KFUM Sverige samarbetar med YWCA i Palestina och ett av våra viktigaste mål är att utbilda unga om våld mot kvinnor – vi tror att medvetenhet och kunskap förändrar normer och är ett sätt att minska kvinnor och flickors utsatthet. Påverkansarbete för förändrad lagstiftning och aktivt deltagande i arbetet mot våld mot kvinnor på FN nivån är andra viktiga metoder. I våra samarbetsprojekt tillsammans med YWCA i Palestina jobbar vi på alla de nivåerna samtidigt och samordnat med:

 • Ungdomsgrupper, bestående av både unga kvinnor och män, som bildas i projektet på västbanken utbildas, samlar in berättelser, gör informationsfilmer och sprider kunskap sina områden. 
 • YWCA Palestina tar en med den kunskapen och berättelserna i sitt påverkansarbete gentemot Palestinska beslutsfattare där man bland annat tillsammans med en bred koalition av palestinska kvinnorättsorganisationer driver på för att en få igenom en ny lagstiftning som ska skydda kvinnor, inte minst mot våld i hemmet.
 • Projektet möjliggör även för unga kvinnor inom projektet att delta i olika kvinnorättsforum som exempelvis möten med FN:s kvinnokommitté (CSW) för att berätta om situationen och få stöd utifrån för att påverka beslutsfattare. 

Inom ramen för vårt gemensamma projekt jobbar vi även med att stärka YWCA Palestinas totala kapacitet, vi bidrar bland annat till utvecklandet av en ny långtidsstrategi och påverkansstrategi för YWCA och i att utbilda all deras personal och andra nyckelpersoner att bli ännu skarpare i att använda mänskliga rättighetsverktyg för att skapa förändring. 

Kvinnor i Palestina, inte minst unga kvinnor lever under ett hårt tryck, den ständigt närvarande israeliska ockupationen påverkar allas liv, utrymmet och möjligheterna krymps och begränsas, men det begränsas även av patriarkala strukturer, konservativa värderingar och våld. Samtidigt är det tydligt att det finns en kraft hos unga kvinnor och i YWCA-rörelsen som vill framåt som vill mer, som kämpar varje dag för att öka utrymmet och möjligheterna millimeter för millimeter och ibland med stora kliv. KFUM Sverige är stolta över att vara med och bidra till den kraften.

Läs mer om projektet: ”STRENGTHENING YOUNG WOMEN TO BE CHANGE AGENTS IN THE PALESTINE SOCIETY”.

KFUM Sverige är förtvivlade och mer dedikerade än någonsin

Unga i Belarus har misshandlats, fängslats, torterats, dömts eller tvingats gå under jorden i stor skala för att de kräver sina grundläggande mänskliga rättigheter, nu ökar våldsnivån igen och det finns inget slut i sikte. 

Vi vill vara tydliga med att vi på alla sätt fördömer det våld som regimen i Belarus utövar på sin befolkning och att vi som organisation och rörelse har de mänskliga rättigheterna som ledstjärna och solidaritet med alla vars rättigheter hotas och krossas i detta nu.

Som många säkert sett och hört så har det pågått stora protester runt om i Belarus sedan mitten av augusti då man höll ett presidentval, ett val som enligt alla oberoende bedömare präglades av storskaligt valfusk. 

KFUM rörelsen har samarbetat med YMCA i Belarus sedan mer än 20 år tillbaka och vi planerar att fortsätta det samarbetet framöver. 

Politiskt har vi hållit en låg profil, vi försöker arbeta med våra frågor och stärka unga för att de på sikt ska kunna bidra till att bygga ett fritt, öppet och inkluderande samhälle.  Det är vi stolta över och det vill vi fortsätta göra men vi kan inte blunda för vad som sker i landet nu och hur det drabbar unga – ”våra” unga och partners. Vi har på olika sätt uttryckt vårt stöd till våra partners, deras medlemmar och aktiva. 

Till våra partners och alla unga i Belarus

KFUM Sverige har följt utvecklingen i Belarus sedan valet för två månader sedan med växande förfäran och förtvivlan. Statsapparatens våld är oacceptabelt och en permanent vanhedrande för de som beordrar det. Idag nåddes vi av nyheten att Lukasjenko kommer att använda alla till buds stående medel i sin strävan att behålla makten.  

KFUM Sverige ser den otroliga kraften och det oklanderliga uppförandet hos Belarus unga som är ute på gatorna i fredliga protester och de som stöttar protesterna på andra sätt. Vi ser att era fredliga protesterande insatser stärker den demokratiska andan. Erat mod och anständighet är en inspiration och vi är fulla av beundran och ödmjukhet inför det ni gör. Vi vet också att många av er har betalat ett högt personligt pris för vad som är era okränkbara mänskliga rättigheter och vi står bakom er och alla andra som lider i den här svåra tiden i fullständig solidaritet. 

*Bild från tut.by

Samarbetet med YMCA i Belarus och Ukraina fortsätter

Goda nyheter! Nu har KFUM Sverige fått besked att vi kan fortsätta samarbeta med YMCA i Belarus och Ukraina och vi hoppas att det finns svenska KFUM-föreningar som kan och vill vara med och bidra. 

Under de tre senaste åren har vi samarbetat för att stärka unga att förändra sina liv och sina samhällen till det bättre genom projektet Youth Embrace. Hittills har hundratals unga utbildats i ledarskap och de har i sin tur utbildat flera tusen unga i frågor som rör bl.a. Agenda 2030 och ungas inkludering i samhällsförändring. Över 20 sociala projekt har genomförts och nått över 2000 personer. Inte nog med det så tar nu även unga plats i YMCA-styrelser både på lokal och nationell nivå. Det här är bara några av alla grymma resultat som Youth Embrace hittills har uppnått! Läs mer om Youth Embrace här: https://kfum.se/youth-embrace/

I det nya programmet satsar vi ännu tydligare på att lyfta ungas identitet och makt genom att etablera Y-Spaces, ungdomscenters, som drivs av och för unga runt om i Belarus och Ukraina. Y-Spaces blir mittpunkten i både projektet och för lokala YMCAs. Vi vill bli mer inkluderande genom att locka unga som står långt ifrån samhället eller har andra utmaningar som gör dom har extra stort behov av KFUMs insatser. Jämställdhet är en given del i hur vi arbetar och unga tjejer tar redan nu mycket plats på såväl beslutande positioner och som aktiva ledare i projekten och det är vi är stolta över. Men med den utgångspunkten vill vi även titta lite extra på varför vi och våra partners har svårare att locka unga killar att engagera sig på djupet och ta ansvar i föreningarna och som aktiva ledare.

Möjligheter för svenska KFUM-föreningar

Vi vill öka utbytet mellan svenska KFUM-föreningar och lokala KFUM-föreningar i Belarus och Ukraina, och vi kommer att erbjuda det på flera sätt under kommande år. Vi hjälper till exempel gärna till att matcha din förening med lokalföreningar i Belarus och Ukraina, möjliggöra lägerutbyten eller praktikplatser osv. 

Inom programmet kommer vi framförallt erbjuda utbyten som handlar om att bygga upp och utveckla fysiska mötesplatser, Y-spaces. Då vill vi gärna ha med föreningar som är grymma på att skapa inkluderande, inspirerande och inte minst roliga mötesplatser! 

Vi kommer att skicka ut mer information om möjligheter till involvering och utbyten längre fram men kontakta gärna martin.hedberg@kfum om ni vill veta mer redan nu. 

NU FINNS GEORGE OCH WILLIAMS SOM DIGITALA UTBILDNINGAR – så här gör du för att gå dem

I samarbete med Sensus studieförbund har KFUM Sverige tagit fram digitala versioner av utbildningarna George – introduktion till KFUM och Williams – introduktion till ledarskap! Du kan göra utbildningen antingen individuellt eller som grupp (exempelvis ett helt lag) med uppföljande diskussioner över zoom eller när ni ses. 

ALTERNATIV 1 – OM DITT LAG, FÖRENING ELLER KÅR VILL GÖRA UTBILDNINGEN TILLSAMMANS:

Ledaren bjuder in deltagarna via deras e-postadresser, och de gör sedan utbildningen på egen hand. Deltagarna kommer kunna se varandras svar och ledaren kan sedan bjuda in till en fysisk eller digital träff för att diskutera svaren eller följa upp deltagarnas frågor. Deltagarna kan även ladda ner sina svar och ta med sig till den uppföljande träffen. 

Kontakta ditt lokala Sensus-kontor för att bjuda in deltagarna. Om ni gör utbildningen tillsammans i laget, föreningen eller kåren kan ni rapportera det som en aktivitet hos Sensus. 

ALTERNATIV 2 – OM DU ELLER EN MEDLEM VILL GÖRA UTBILDNINGEN PÅ EGEN HAND:

Ett annat alternativt är att deltagaren gör utbildningen individuellt på den öppna länken. Var och en som är intresserad har då möjlighet att gå in på länken och gå utbildningen på egen hand. Föreningen kan också komplettera utbildningen med digitala eller fysiska träffar, men dina svar finns inte sparade så att du kan ladda ner dem. 

Om ni vill ha en uppföljande träff för att i grupp diskutera frågorna kan ni rapportera det som en aktivitet hos Sensus. Kontakta ditt lokala Sensus-kontor för mer information. 

LÄNK TILL DE DIGITALA UTBILDNINGARNA

Georgehttps://www.learnify.se/l/show.html#0YrE3
Williamhttps://www.learnify.se/l/show.html#VAVno

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor om utbildningarna eller om något krånglar – kontakta nathalie.vukmanic@kfum.se

50 MILJONER TILL BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER 2020-2022!

Den 10 september presenterade regeringen ett förslag på förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Stödet kommer att fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

KFUM Sverige välkomnar stödet med glädje och ser det som en indikation på att regeringen ser det stora behovet av att prioritera unga i Coronakrisen. Äntligen! Vi ser också möjligheter som detta skulle kunna innebära för KFUM-föreningar, möjligheter att stärkas trots tuffa omständigheter och fortsätta med det otroligt viktiga arbetet att skapa en meningsfull fritid för unga runt om i landet. 

Det här är en glädjande nyhet och stödet är en bra början till att stärka unga i Coronakrisen genom ett aktivt föreningsliv där de själva kan ta plats och utvecklas till sin fulla potential. KFUM Sverige kommer självklart också fortsätta arbeta för att unga fortsatt ska prioriteras av regeringen även efter 2022. 

Så snart vi vet mer om hur stödet ska fördelas i praktiken och omvandlas till verksamhet så kommer vi att gå ut med mer information om detta.

/Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige

Läs regeringens pressmeddelande här.

Vill du samordna och utveckla KFUM Sveriges kommunikationsarbete?

Är du en fena på sociala medier, en do:er och trivs i att vara drivande inom kommunikation? Då har vi platsen att erbjuda! Som vikarierande kommunikationsansvarig på KFUM Sverige omges du av engagerade människor och får möjlighet att arbeta med en stor variation i dina arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till att stärka dagens unga, i Sverige och globalt.  

OM TJÄNSTEN 

Kommunikationsarbetet är en kärnfråga, och tjänsten kommer därför ha en del utvecklingsfrågor på sitt bord, liksom att vara ett stöd till våra medlemsföreningar. 

Nu söker vi dig som vill samordna och utveckla KFUM Sveriges interna och externa kommunikation vilket huvudsakligen sker genom digitala kanaler. Som vikarierande kommunikationsansvarig har du det övergripande ansvaret för organisationens kommunikation, vilket innebär både strategiskt och operativt arbete och arbetar nära, samt rapporterar till, organisationens generalsekreterare. 

Huvudsakliga uppgifter: 

 • Driva och utveckla KFUM Sveriges externa kommunikationsarbete genom t ex kampanjer, nyhetsbrev, sociala medier, webb etc. 
 • Samordna och utveckla KFUM-rörelsens interna kommunikation för att stärka gemenskap och kännedom om rörelsens alla delar och verksamheter. 
 • Utveckla KFUM Sveriges kommunikationsplattform.
 • Arbeta nära medlemsföreningar i genomförande och utveckling av kommunikationsarbetet. 
 • Stötta kansli och styrelse i det löpande kommunikationsarbetet.
 • Praktiskt produktionsarbete av KFUM Sveriges informations-, marknadsförings- och utbildningsmaterial etc

OM DIG

Vi ser fördelar både i en mer junior kollega som växer med uppgiften i praktiskt lärande, likväl som en mer senior kollega inom området som tar sig an utmaningen. Oavsett i vilken gruppering du känner igen dig i är det viktigt att du uppfyller punkterna nedan för att tillsammans med kollegorna få bästa förutsättningar för att uträtta stordåd. 

Vi söker dig som: 

 • brinner för att unga människor ska kunna vara trygga och kunna utvecklas, oavsett bakgrund, identitet eller erfarenhet. 
 • har dokumenterad erfarenhet av kommunikationsarbete, såväl det strategiska upplägget som det praktiska genomförandet. 
 • har kunskap om sociala medier, både operativt och på strategisk nivå  
 • har vana att jobba med WordPress, Adobe Illustrator och Premier el motsvarande, Photoshop el liknande, samt Officepaketet  
 • har en stilistisk förmåga med vana av textframtagande och -bearbetning. 
 • har förståelse för idéburna organisationers förutsättningar 
 • har eftergymnasial utbildning inom kommunikation

Meriterande:

 • har varit anställd/engagerad i en medlemsorganisation, gärna inom KFUM 

För att trivas på KFUM och komma till din rätt i tjänsten är du: 

 • Resultatorienterad och får saker att hända.  
 • Drivande, självgående och trivs i en koordinerande roll. 
 • Lyhörd, nyfiken och idérik.
 • Värdegrundsdriven
 • Utvecklingsfokuserad och intresserad av digital utveckling.   
 • En person som trivs på ett litet kansli där alla får ta ansvar för att helheten ska bli bra. 
 • Engagerad, social och prestigelös.  

OM KFUM SVERIGE 

KFUM är en del av en världsomfattande ungdoms- och kvinnorättsrörelse med 175 års erfarenhet av att stärka unga människor och skapa ett starkare, varmare och mer jämställt samhälle. Tillsammans finns de två rörelserna YMCA och YWCA i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har KFUM-rörelsen ca 45 000 medlemmar och 150 anslutna medlemsföreningar. 

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Detta genomsyrar all vår verksamhet, inte minst skapandet av mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. 

KFUM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Till KFUM är alla välkomna, oavsett tro, livsåskådning eller annat som teoretiskt skulle kunna försöka dela upp oss i grupper. 

VILLKOR OCH PRAKTISK INFORMATION 

Tjänsten är ett vikariat då nuvarande kommunikationsansvarig kommer gå på föräldraledighet. Vi ser gärna tillträde runt 1 november 2020 och vikariatet väntas sträcka sig som längst t.o.m 31 mars 2022.

Tjänstens omfattning är 100 % och arbetet utgår från KFUM Sveriges kansli på Borgmästargatan på Södermalm, Stockholm. Under rådande omständigheter med corona tillämpas arbete hemifrån i den utsträckning det är möjligt. 

Kvälls- och helgarbete förekommer i viss utsträckning.

Vänligen sök tjänsten genom personligt brev och cv till jobb@kfum.se, sista ansökningsdag är måndag 21 september 2020. 

KFUM Sverige är ansluten till Kollektivavtalet för tjänstemän mellan IDEA och Unionen. 

För frågor kontakta KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson på alexander.clemenson@kfum.se eller 08-677 3001. 

Intervju med Seva – Trainee hos KFUM med internationellt fokus

I augusti har vi välkomnat Vsevolod ”Seva” Lukashenok till gänget på KFUM Sveriges kansli. Här kommer en kort intervju med Seva för att snabbt få lära känna honom lite bättre!

Hej Seva! Vill du berätta lite om dig själv?

Jag heter Vsevolod, men kallas för Seva. Min personliga grund är tudelat mellan våra samhällens orättvisor och ojämlikhet å ena sidan och ungdomskultur som musik och konst å den andra. Jag har länge varit intresserad av hur världen är uppbyggt i teori och praktik, vilket har påverkat både mitt innersta självt och min akademiska bana. Samtidigt har musiken också varit en stor del av mig – kanske som ett sätt att få ut de känslorna som genereras av att undersöka samhällsutvecklingen. Jag är lugn, till skillnad mot den musiken jag utövar, och stabil, i motsats till samhället!

Vad är ditt uppdrag här på KFUM Sverige?

Jag är trainee med fokus på KFUM Sveriges internationella verksamhet. Jag jobbar nära båda internationella sekreterare och fokuserar främst på KFUM Sveriges Afrikaprogram samt vårt arbete med att främja FN:s resolution som kopplar samman unga, fred och säkerhet. Jag har därför en hel del kontakt med andra YMCA rörelser, främst i Afrika i länder som Ghana, Madagaskar, Sydafrika med flera. Inom ramarna för programmet med fokus på Afrika arbetar vi på KFUM Sverige tillsammans med våra partnerorganisationer inom YMCA-rörelsen med att hjälpa unga som står långt ifrån samhället att bygga upp deras möjligheter till självförverkligande. I arbetet med FN-resolutionen kommer jag kontakta svenska föreningar för lyfta fram det faktum att även KFUM i Sverige jobbar med unga, säkerhet och fredsbyggande!

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag arbetade med metod- och organisationsutveckling på Sida. Det innefattade frågor som kunde verka stå långt ifrån det svenska biståndet och utvecklingen men som ändå alltid tangerade och kopplade an till hur Sida agerar i dess handläggning, bemötande av partnerorganisationer och beslut.

Varför sökte du dig till KFUM Sverige?

Rörelser har en stor potential för att tilltala och få många olika människor att trivas. Det är också därför som rörelser är så viktiga aktörer för att förändra samhället! Det är fascinerande att känna den tyngden bakom sig och därför kändes KFUM Sverige helt rätt som arbetsplats. Jag tänkte att ett arbete med en ungdomsrörelse kallar till ständig förnyelse och engagemang. Det gör det också! Den kollektiva glädjen och organiseringen gör det lättare för mig att kanalisera min strävan till att uppnå en finare samhälle.

Ny verksamhetsutvecklare med fokus på föreningsstöd

Den 17 aug började Ida Wahlström som verksamhetsutvecklare hos oss på KFUM Sveriges kansli. För att snabbt få lära känna henne lite bättre kommer här en kort intervju.

Hej Ida! Vill du berätta lite om dig själv? 

– Jag är en öppen, nyfiken och kreativ verksamhetsutvecklare som brinner för inkludering, jämställdhet och ungas egenmakt. Eftersom jag växte upp i Zambia, Kenya, Finland, Sverige, Sydkorea och USA, fick jag se från en tidig ålder de orättvisor som präglar mycket av vår värld. Det väckte ett starkt engagemang i mig för social rättvisa och hållbarhetsfrågor. Samhällsförändring tror jag vi åstadkommer bäst när vi utgår ifrån solidaritet, medskapande och allas lika värde, rättigheter och potential! På fritiden finner ni mig i skogen, vid vattnet eller i någon form av lek och rörelse såsom acroyoga, brottning eller parkour, alternativt på någon festival med inriktning kreativitet och personlig utveckling!

Vad är ditt uppdrag här på KFUM Sverige?

– Mitt uppdrag är att vara ett stöd till alla fantastiska föreningar inom KFUM rörelsen runt om i Sverige. Det innebär att jag kommer ha mycket kontakt med föreningar och medlemmar, och att jag kommer jobba bl.a. med nationella träffar, utbildningar och andra KFUM evenemang. Jag kommer även stötta upp KFUMs föreningar i arbetet med administration, statsbidrags- och projektansökningar liksom rapportering.

Vad gjorde du innan du började hos oss? 

– Jag arbetade som global metodutvecklare och innan dess nationell verksamhetsledare i Sverige för Futebol dá força, en internationell organisation som använder fotboll som plattform för att stärka unga tjejer och främja ungt ledarskap.

Varför sökte du dig till KFUM Sverige?

– Jag tycker att föreningslivet är en av de bästa och viktigaste institutioner som finns! Att vara aktiv inom föreningslivet är ett sätt att utöva sina rättigheter, ta makt över sitt eget liv och bidra till att skapa det samhället en vill leva i. Samtidigt är föreningslivet en perfekt plats att utvecklas som person, lära sig om sina rättigheter och organisera sig för att påverka sin omvärld på en större skala. Helt enkelt sökte jag sökte mig till KFUM för att jag vill bidra till att utveckla föreningslivet, och för att jag vill möjliggöra för fler unga att uppnå sin fulla potential genom sitt engagemang inom föreningslivet!