Sök bidrag och stipendier

KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokal KFUM-verksamhet och individuella medlemmar, genom t ex

  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
  • Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges verksamhetsinriktning.
  • Utbildningar som kommer KFUM:s verksamhet till gagn.
  • Resor för medlemmar i KFUM-förening i samband med utbildningar, projekt, möten, utbyten etc.

Läs mer på KFUM fonden för info om ansökningsdatum m.m.

Årets Elsa + Årets William

Årets Elsa ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer och unga kvinnor. Årets William ska på samma sätt arbeta med betydelsefull killverksamhet. Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.
Sista ansökningsdatum: 30 september 2019. Ansökan skickas till: info@kfum.se.
Läs mer om Årets Elsa och William

Mathilda och Anna Roos stiftelse

För närvarande delas ej medel ut då ingen avkstning sker.
Stiftelsen delar ut stipendier till KFUM-medlemmar, företrädesvis kvinnor som på olika hedervärda sätt arbetar eller har arbetat inom rörelsen och som behöver uppskattning i form av kurser eller konferenser av olika slag. Föreningen eller enskild medlem är välkommen att söka. Sista ansökningsdatum: 30 april eller 30 september. Ansökan: Stipendiekommitén, KFUM Sverige, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker ställningen i samhället för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration. FN:s barnkonvention är grundpelaren i arvsfondens satsning på barn och unga. Alla beslut och all verksamhet utgår från den.
Läs mer på Arvsfondens webbplats.

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet genom att i huvudsak ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Sista ansökningsdatum: 15 oktober.

Läs mer om Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Scouternas stödfond

För scoutföreningar finns Scouternas stödfond, med syftet att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8-25 år.

Läs mer på scouternas hemsida

Svenska bidragsakuten OBS BYTT NAMN

Svenska bidragsakuten är ett företag som under tolv års tid har hjälpt ideella föreningar och organisationer att söka bidrag för sin ungdomsverksamhet. Det kan gälla allt från läger till olika spännande projekt som genomförs och riktar sig mot barn och ungdomar. Det mesta går faktiskt att söka bidrag för!

Vi inhämtar först den information som vi behöver om Er organisation och den verksamhet som Ni vill söka bidrag för. Därefter genomför vi själva ansökningsförfarandet, dvs. letar rätt på lämpliga bidrag och stiftelser samt skriver ihop ansökningarna åt Er. Det enda Ni sedan behöver göra är att skriva under och posta iväg dem samt i vissa fall bifoga efterfrågade dokument så som stadgar och årsredovisning.

Om/när Ni erhåller ett bidrag så utgår en provision baserat på det beviljade beloppet. Detta innebär att om Ni inte skulle få något bidrag så behöver Ni inte betala något konsultarvode eller start/medlemsavgift.

Har ni några frågor eller vill veta mer så får ni gärna kontakta oss!

Svenska Bidragsakuten, Bergsgatan 13, 112 23 Stockholm
Telefon: 08 – 651 53 40, 0737 20 59 79
E-postadress: info@bidragsakuten.se
Webbadress: www.bidragsakuten.se

Ungt ledarskap

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap söker unga personer som oberoende av formell titel visar mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga. Är du eller någon i din bekantskapskrets årets unga ledare? Rätt svar är värt 250.000 kronor.

Nominering eller ansökan till stipendiet Kompassrosen ska vara inne senast 31 januari. Därefter sker en kartläggning och utvärdering av kandidaterna till stipendiet innan det slutliga beslutet tas under tidig vår. Stipendiet kommer att delas ut årligen i anknytning till Konungens födelsedag den 30 april.
Läs mer på ungtledarskap.se