Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Prova att ringa oss på 08 – 677 30 00 eller maila till info@kfum.se. Söker du en specifik person eller vill du komma i kontakt med en annan del av KFUM-rörelsen i Sverige hittar du kontaktuppgifter nedan.

Kansli

Alexander
Clemenson

Generalsekreterare alexander.clemenson@kfum.se
08-677 30 01

Maria
Fayez

Ekonomiansvarig
maria.fayez@kfum.se
08-677 30 02

Mina Lilja
Zwedberg

PR & Kommunikationsansvarig mina.lilja.zwedberg@kfum.se
073-661 22 75

Vsevolod Lukashenok

Trainee
vsevolod.lukashenok@kfum.se
073-661 22 76

Ingrid
Greiby

Föreningsstöd
ingrid.greiby@kfum.se
08-677 30 63

Nathalie Vukmanic

Projektledare Din Agenda & KFUMs utbildningspaket
nathalie.vukmanic@kfum.se
073-661 22 98

Martin
Hedberg

Internationell sekreterare
martin.hedberg@kfum.se
08-677 30 30

Niclas Sannerheim

Internationell sekreterare
niclas.sannerheim@kfum.se
08-677 30 16

Ida Wahlström

Föreningsstöd – verksamhetsutvecklare
ida.wahlstrom@kfum.se 
+46 (0)73 661 22 80

Styrelse

Förbundsstyrelsen valdes på Riksombudsmötet 10 november 2019 och har en mandatperiod på två år. Det är en ideellt engagerad styrelse som möts 8-9 gånger per år. Hela styrelsen (inklusive generalsekreteraren) når du på styrelsen@kfum.se.

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande
emma.grzechnik.mork@kfum.se

Sander Riedberg
Vice ordförande
sander.riedberg@kfum.se

Helena Lewandowska
Ledamot
helena.lewandowska@kfum.se

Viktor Steen
Ledamot
viktor.steen@kfum.se

Gustav Ekman
Ledamot
gustav.ekman@kfum.se

Rebecca Ahlner
Ledamot
rebecca.ahlner@kfum.se

Caisa Skoglund
Ledamot
caisa.skoglund@kfum.se

Petter Nilsson Wihlbäck
Ledamot
petter.nilssonwihlback@kfum.se

Lisa Rantatalo
Ledamot
lisa.rantatalo@kfum.se

Mathias Abelin
Ledamot
mathias.abelin@kfum.se

Valberedning

Alexandra Ringius Hård
Malin Hjort
Johan Ingfors
Caroline Steen
Thomas Löf

Valberedningen når du via mail: valberedningen@kfum.se

Regioner

KFUM Sverige är uppdelad i tio regioner. Regionerna samordnar lokalföreningar inom ett geografiskt område och jobbar oftast med frågor som utbildning och gemensamma arrangemang. Många regioner har anställd personal, men inte alla. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Övre Norrlandsregionen

Hemsida: http://ovrenorrland.kfum.se
E-post: ovrenorrlandsregion@kfum.se
Tel: 070–567 73 15
Adress: Per Nilsson, per.nilsson@kfum.se

Nedre Norrlandsregionen

Hemsida: https://nedrenorrland.kfum.se
Ordförande: Tommy Wallin, tommywallin57@hotmail.com

Gävle-Dalaregionen

E-post: gdregionen@gmail.com
Adress: Södra Centralgatan 10, 80250 Gävle
Ordförande: Nanok Stagnell
Tel: 070-371 66 75
E-post: nanok.stagnell@kfum.se

Örebro-Värmlandsregionen

Hemsida: https://orebrovarmlandsregion.kfum.se
E-post: karin@kfumorebro.org
Tel: 070-6611983
Adress: c/o KFUM Örebro, Lertagsgatan 2, 70347 Örebro
Ordförande: Micke Friman
E-post: mikael.friman@orebro.se
Tel: 070-237 80 47

Mälardalsregionen

Hemsida: www.kfummalardalen.org
Adress: Svartbäcksgatan 20 753 32 Uppsala
Ordförande: Madeleine Sandemo
Tel: 076-19 58 747
E-post: malardalen@kfum.se

Stockholm-Gotlandregionen

Webb: www.stockholmgotland.kfum.se
E-post: stockholmgotland@kfum.se
Tel: 076-846 66 58
Adress: Box 920 22, 120 06 Stockholm
Ordförande: Anncha Lilje Ander
E-post: anncha.liljeander@fryshuset.se

Östgötaregionen

Webbwww.ostergotland.kfum.seKontakt: Alexandra Ringius, alexandra.rh@hotmail.com
Tel: 011 – 10 61 55 Fax: 011-10 58 08
Adress: Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Västsvenska regionen

Webb: http://vastsvenska.kfum.se
E-post: vastsvenska@kfum.se
Tel: 0522-29196
Adress: Dirhuvud 504 459 91 Ljungskile
Ordförande: Cecilia Bregell
E-post: cecilia.bregell@kfumvastsvenska.se
Tel: 0704602206
Regionschef (t f): Malin Törner
E-post: malin.torner@sparreviken.se
Tel: 0522-29196

Skåne-Blekingeregionen

Webb: www.syd.kfum.se
E-post: kfumsyd@kfum.se
0705589013
Adress: KFUK-KFUM Skåne-Blekinge (KFUM Syd), Kalendergatan 18 vån 3, 211 35 Malmö
Ordförande: Anders Kullberg
E-post: a.kullberg@mac.com
Tel: 0707-686209