Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Prova att ringa oss på 08 – 677 30 00 eller maila till info@kfum.se. Söker du en specifik person eller vill du komma i kontakt med en annan del av KFUM-rörelsen i Sverige hittar du kontaktuppgifter nedan.

Kansli

Alexander
Clemenson

Generalsekreterare alexander.clemenson@kfum.se
08-677 30 01

Maria
Fayez

Ekonomiansvarig
maria.fayez@kfum.se
08-677 30 02

Title Three

Gutenberg is really awesome! Ultimate Blocks makes it more awesome!

Mina Lilja
Zwedberg

Kommunikationsansvarig mina.lilja.zwedberg@kfum.se
073-661 22 75

Anna
Casparan

Verksamhetsutveckling
anna.casparan@kfum.se
072-520 6151

Title Three

Gutenberg is really awesome! Ultimate Blocks makes it more awesome!

Ingrid
Greiby

Föreningsstöd
ingrid.greiby@kfum.se
08-677 30 63

Title Three

Gutenberg is really awesome! Ultimate Blocks makes it more awesome!

Martin
Hedberg

Internationell sekreterare
martin.hedberg@kfum.se
08-677 30 06

Niclas Sannerheim

Internationell sekreterare
niclas.sannerheim@kfum.se
08-677 30 16

Title Three

Gutenberg is really awesome! Ultimate Blocks makes it more awesome!

Styrelse

Förbundsstyrelsen valdes på Riksombudsmötet 22 oktober 2017 och har en mandatperiod på två år. Det är en ideellt engagerad styrelse som inte är arvoderad och som möts 8-9 gånger per år. Hela styrelsen (inklusive generalsekreteraren) når du på styrelsen@kfum.se.

Andreas Axelson
Ordförande
andreas.axelson@kfum.se
070-843 32 21

Caroline Sten
Vice ordförande
caroline.sten@kfum.se
073-618 74 66

Richard Trum
Ledamot
richard.trum@kfum.se

Linnéa Hård af Segerstad
Ledamot
linnea.hardafsegerstad@kfum.se

Ellen Söderberg
Ledamot
ellen.soderberg@kfum.se

Gustaf Ulfendahl
Ledamot
gustaf.ulfendahl@kfum.se

Sofia Skoglund
Ledamot
sofia.skoglund@kfum.se

Lisa Rantatalo
Ledamot
lisa.rantatalo@kfum.se

Henrik Karlsson Rodén
Ledamot
henrik.karlsson.roden@kfum.se

Valberedning

Regioner

KFUM Sverige är uppdelad i tio regioner. Regionerna samordnar lokalföreningar inom ett geografiskt område och jobbar oftast med frågor som utbildning och gemensamma arrangemang. Många regioner har anställd personal, men inte alla. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Övre Norrlandsregionen

Hemsida: http://ovrenorrland.kfum.se
E-post: ovrenorrlandsregion@kfum.se
Tel: 070–567 73 15
Adress: Per Nilsson, per.nilsson@kfum.se

Nedre Norrlandsregionen

Hemsida: https://nedrenorrland.kfum.se
Ordförande: Tommy Wallin, tommywallin57@hotmail.com
Vice ordförande: Lena Häggström, vargadoren1@gmail.com

Gävle-Dalaregionen

E-post: gdregionen@gmail.com
Tel: 070-456 68 59 LG Mattsson
Adress: Södra Centralgatan 10, 80250 Gävle
Ordförande: Nanok Stagnell
Tel: 070-371 66 75
E-post: nanok@telia.com

Örebro-Värmlandsregionen

Hemsida: https://orebrovarmlandsregion.kfum.se
E-post: karin@kfumorebro.org
Tel: 070-6611983
Adress: c/o KFUM Örebro, Lertagsgatan 2, 70347 Örebro
Ordförande: Micke Friman
E-post: mikael.friman@orebro.se
Tel: 070-237 80 47

Mälardalsregionen

Hemsida: www.kfummalardalen.org
Adress: Svartbäcksgatan 20 753 32 Uppsala
Ordförande: Madeleine Sandemo
Tel: 076-19 58 747
E-post: malardalen@kfum.se

Stockholm-Gotlandregionen

Webb: www.stockholmgotland.kfum.se
E-post: stockholmgotland@kfum.se
Tel: 076-846 66 58
Adress: Box 920 22, 120 06 Stockholm
Ordförande: Anncha Lilje Ander
E-post: anncha.liljeander@fryshuset.se

Östgötaregionen

Webbwww.ostergotland.kfum.seKontakt: Alexandra Ringius, alexandra.rh@hotmail.com
Tel: 011 – 10 61 55 Fax: 011-10 58 08
Adress: Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Västsvenska regionen

Webb: http://vastsvenska.kfum.se
E-post: vastsvenska@kfum.se
Tel: 0522-29196
Adress: Dirhuvud 504 459 91 Ljungskile
Ordförande: Ludvig Aust
E-post: cecilia.bregell@kfum.vastsvenska.se
Tel: 0703489698
Regionschef: Anna Germsjö
E-post: anna.germsjo@kfum.se
Tel: 0522-29196

Skåne-Blekingeregionen

Webb: www.syd.kfum.se
E-post: kfumsyd@kfum.se
0705589013
Adress: KFUK-KFUM Skåne-Blekinge (KFUM Syd), Kalendergatan 18 vån 3, 211 35 Malmö
Ordförande: Anders Kullberg
E-post: a.kullberg@mac.com
Tel: 0707-686209